Maron Healthcare - Expertise

Expertise in partnerships tussen zorgverleners

Maron Healthcare initieert en structureert partnerships tussen zorgverleners en inventariseert hun wensen en behoeften. Op basis van die inventarisatie ontwikkelen we in nauw overleg met de opdrachtgever(s) het bouw- en inrichtingsplan. We organiseren en structureren financiering waar nodig, delegeren en begeleiden de bouw en inrichting en nemen de verhuur- en beheertaken van het gezondheidscentrum op ons.

Een overzicht van onze expertise en diensten:

Z

Marktkennis: door onze kennis van - en ervaring in - de (eerste- en tweedelijns) zorgmarkt benutten we de voortdurende ontwikkelingen en verschuivingen in de markt in innovatieve huisvestingsconcepten.

Z

Planvorming en ontwikkeling: Maron Healthcare lokaliseert en acquireert vastgoed of nieuwbouw locaties passend bij de doelstellingen, ondersteunt het ontwerpproces en begeleidt het planningsproces in nauwe samenwerking met zorgverleners, cliƫnten, stakeholders en de gemeenschap.

Z

Ontwerp: van bescheiden tot ingrijpende verbouwingen en transformaties van bestaande gebouwen tot nieuwbouwontwikkeling ontwerpt Maron Healthcare ieder gezondheidscentrum om specifieke uitdagingen tegemoet te treden. Daarbij werken we exclusief met architecten met uitgebreide ervaring met eerste- en tweedelijns gezondheidscentra.

Z

Financiering/funding: Maron Healthcare heeft de ervaring en middelen om de financiering van projecten te structureren en te realiseren.

Z

Beheer/assetmanagement: Maron Healthcare neemt het commercieel en technisch beheer van de gezondheidscentra op zich. Een goede, wederzijds bevorderlijke lange-termijnrelatie met onze huurders staat daarbij centraal. We bieden ondersteuning m.b.t. huurcontracten, onderhoud, servicekosten en overleggen regelmatig met de huurders. Op die manier verzekeren we dat het centrum aan de verwachtingen blijft voldoen en kunnen we de huurders adviseren bij nieuwe ontwikkelingen en eventuele uitbreidingsplannen.

Interesse in onze diensten?

Heeft u een vraag of behoefte aan extra informatie? Neem contact met ons op en we staan u graag te woord.

Contact opnemen