Maron Healthcare - Eerstelijns zorg

Collectieve krachten gebundeld in gezondheidcentra

Gezondheidscentra zijn het antwoord op de uitdaging om in een vergrijzende samenleving met een terugtredende overheid toch betere zorg te bieden.

Door zorg collectief aan te bieden in een gezondheidscentrum kunnen eerste- en tweedelijns zorgprofessionals:

Z

hun aanbod uitbreiden en de toenemende zorgvraag opvangen;

Z

de backoffice gezamenlijk organiseren en diensten van elkaar overnemen;

Z

een laagdrempelig aanspreekpunt dicht bij huis bieden met minimale maar directe doorverwijzing naar de tweede lijn;

Z

een voortrekkersrol spelen in de voorgenomen integratie van informatiesystemen;

Z

onderhandelingskracht ontwikkelen als antwoord op de schaalvergroting en de financierings-systematiek van overheid en zorgverzekeraars.

Interesse in onze diensten?

Heeft u een vraag of behoefte aan extra informatie? Neem contact met ons op en we staan u graag te woord.

Contact opnemen